1
Hỗ trợ qua Facebook

Lịch khai giảng cập nhật liên tục

Trang chủ  >> Lịch khai giảng cập nhật liên tục
THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
(Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)
STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ ĐỐI TƯỢNG HỌC GIÁO TRÌNH
1 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1 02 tháng 1.500.000 Dành cho hv học từ đầu Tiếng Hàn TH
bài 1→bài 7
2 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 02 tháng 1.800.000 Học viên đã học qua SC1 Tiếng Hàn TH
bài 8bài 15
3 TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3 02 tháng 3.180.000 Học viên đã học qua SC2 Tiếng Hàn TH
bài 15bài 30
4 TIẾNG HÀN CẤP TỐC
 
60 buổi
(120 giờ)
6.480.000 giảm còn 4.980.000 Dành cho HV có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục. Tiếng Hàn TH
bài 1→bài 30
5 TIẾNG HÀN SƠ CẤP (1+2+3)
         
60 buổi
(120 giờ)
6.480.000 giảm còn 4.980.000 Dành cho HV có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục. Tiếng Hàn TH
bài 1→bài 30
6 TIẾNG HÀN CÔ DÂU
 (SC1+2+3)
60 buổi
 (120 giờ)
4.980.000 Dành cho các cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc Bộ đề ôn thi dành riêng cho cô dâu muốn lấy chồng Hàn Quốc
7 TIẾNG HÀN
TRUNG CẤP 1
03 tháng 3.400.000 Dành cho học viên đã học qua trình độ sơ cấp. Tiếng Hàn TH
bài 1bài 15 (Quyển 3)
8 TIẾNG HÀN
TRUNG CẤP 2
03 tháng 3.800.000 Dành cho học viên đã học qua trình độ trung cấp I Tiếng Hàn TH
bài 1bài 15 (Quyển 4)
9 ÔN THI TOPIK I 02 tháng 2.500.000 Dành cho học viên muốn ôn thi chứng chỉ Topik I Bộ đề ôn Topik tổng hợp mới nhất hiện nay.
10 ÔN THI TOPIK II 02 tháng 3.000.000 Dành cho học viên muốn ôn thi chứng chỉ Topik II Bộ đề ôn Topik tổng hợp mới nhất hiện nay.
11 TIẾNG HÀN XKLĐ – GĐ1 60 buổi
 (120 giờ)
4.980.000 Khóa học cho học viên XKLĐ Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp ( SC1 – SC3)
12 TIẾNG HÀN XKLĐ – GĐ2 50 buổi
(100 giờ)
4.980.000 Khóa học ôn thi chứng chỉ KLPT Bộ đề 4000 từ vựng XKLĐ
Học Ngoại Ngữ- Nắm giữ tương lai!!!
  
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ HỌC NHIỀU NHẤT