1
Hỗ trợ qua Facebook

Lịch khai giảng cập nhật liên tục

Trang chủ  >> Lịch khai giảng cập nhật liên tục
LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH TẠI VIET-EDU
(Từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần)
* Giảm 10% học phí khi đăng ký học online (Web/Page/FB/Vchat/Email).
* Giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 đến 5 học viên.
* Giảm 500.000 học phí khi đăng ký chương trình NHẬT N4, TOPIK, TIẾNG ĐỨC (Trước ngày khai giảng lớp học)
* Giảm học phí khi đăng ký chương trình tiếp theo tại Viet-Edu. 
STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ CA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
1 TIẾNG ANH CƠ BẢN 02 tháng 1.500.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
2 TIẾNG ANH GIAO TIẾP CB 02 tháng 2.000.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
3 TIẾNG ANH GIAO TIẾP NC 02 tháng 2.200.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
4 NGỮ PHÁP CƠ BẢN 02 tháng 2.000.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
5 NGỮ PHÁP NÂNG CAO 02 tháng 2.200.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
6 T. ANH KHÁCH SẠN DU LỊCH 2.5 tháng 2.500.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
7 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 2.5 tháng 2.500.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
8 TIẾNG ANH A1 02 tháng 1.700.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
9 TIẾNG ANH A2 02 tháng 2.100.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
10 TIẾNG ANH B1 30 giờ 4000.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
11 TIẾNG ANH B2 30 giờ 4.500.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
12 TIẾNG ANH CẢ NĂM 12 tháng 3.980.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
13 TOEIC cho người bắt đầu 25 buổi 2.590.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
14 TOEIC Elementary 25 buổi 2.590.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
15 TOEIC Intermediate 25 buổi 2.990.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
16 TOEIC Upper- inter 25 buổi 3.690.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
17 TOEIC Advance 25 buổi 3.990.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
18 TOEIC cấp tốc 25 buổi 3.990.000 Sáng: 8h00 – 10h00
Chiều: 14h00 – 16h00
Tối 18h00 – 20h00
22/10/2018 (Ca học 2/4/6)
23/10/2018 (Ca học 3/5/CN)
Liên hệ khóa học:   0985 8686 53
 


 Địa chỉ:  Khu KTX Trường Đại học Ngoại Ngữ - Số 1 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội *** Hotline:  0985 8686 53 - 0983 536 044