1
Hỗ trợ qua Facebook

Lịch khai giảng cập nhật liên tục

Trang chủ  >> Lịch khai giảng cập nhật liên tục
KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẠI NGOẠI NGỮ VIET – EDU
Web: http://www.viet-edu.com         Email: vietedu2004@gmail.com        Tel:  098 111 6319 - Quản lý lớp
STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ CA HỌC LỊCH KG
1 TIẾNG ANH CƠ BẢN 02 tháng 1.500.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
28/05/2018
29/05/2018
2 TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN 02 tháng 2.000.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
28/05/2018
29/05/2018
3 TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO 02 tháng 2.200.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
28/05/2018
29/05/2018
4 NGỮ PHÁP CƠ BẢN 02 tháng 2.000.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
28/05/2018
29/05/2018
5 NGỮ PHÁP NÂNG CAO 02 tháng 2.200.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
28/05/2018
29/05/2018
6 TIẾNG ANH KHÁCH SẠN DU LỊCH 2.5 tháng 2.500.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
Liên hệ ĐK
7 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 2.5 tháng 2.500.000 Thứ 2+4+6
Thứ 3+5+CN
Liên hệ ĐK
8 TIẾNG ANH A1 02 tháng 1.700.000 Bậc 1-Khung 6 bậc Châu Âu  Liên hệ ĐK
9 TIẾNG ANH A2 02 tháng 2.100.000 Bậc 2-Khung 6 bậc Châu Âu  Liên hệ ĐK
10 TIẾNG ANH B1 30 giờ 4000.000 Bậc 3-Khung 6 bậc Châu Âu  Liên hệ ĐK
11 TIẾNG ANH CẢ NĂM 12 tháng 3.980.000 Khóa học cả năm Ngoại Ngữ Liên hệ ĐK
12 LUYỆN THI  TOEIC 25 buổi 2.590.000 Bộ đề luyện thi TOEIC 28/05/2018
29/05/2018
Học Ngoại Ngữ - Nắm giữ tương lai!!!
Ca sáng:  8h00 - 10h00 / Ca chiều:  14h00 - 16h00 / Ca tối:  18h00 - 20h00Địa chỉ:  Khu KTX Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (cạnh CLB sinh viên) *** Hotline:  0985 8686 53 - 0983 536 044