1
Hỗ trợ qua Facebook

KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP B1

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP B1.
 
STT NỘI DUNG BÀI HỌC
1 Miêu tả thành phố. Nói về các kiểu khí hậu, địa hình
2 Miêu tả về con người, trang phục, nơi chốn
3 Nói về gia đình, tính cách, cảm xúc và trạng thái tinh thần của một người
4 Các thói quen sinh hoạt hang ngày, hoạt động vào thời gian rảnh của người Pháp
5 Cách diễn tả mục đích,ý thích hoặc không thích làm gì
6 Cách hỏi ý kiến, đưa ra quan điểm, bày tỏ sự đồng tình hay không đồng tình với người khác
7 Miêu tả địa điểm, nơi chốn
8 Thiên nhiên và đất nước Pháp
9 Thì quá khứ. Kể lại cuộc đời một người
10 Các sự kiện lịch sử và vị trí của chúng trong quá khứ
11 Phụ nữ Pháp
12 Miêu tả con người, sự vật, địa điểm trong quá khứ
13 Nói về hành động, thói quen, đánh giá một người, sự việc trong quá khứ
14 Diễn tả sự thay đổi trong tính cách, ngoại hình, thói quen, môi trường sống
15 Diễn tả tính tiếp diễn của tính cách, ngoại hình, thói quen
16 Cấu trúc của một bài tranh luận về một sự việc, thói quen trong quá khứ
17 Một số cử chỉ, điệu bộ của người Pháp và ý nghĩa của chúng
18 Nói về tương lai. Cách diễn tả câu điều kiện trong tương lai
19 Diễn tả mối nghi ngờ, không chắc chắn
20 Chủ điểm từ vựng về công nghệ
21 Chủ điểm từ vựng về thời tiết
22 Nói về kế hoạch học tập, các khóa học ngoại ngữ
23 Nói về kinh nghiệm của bản thân khi học ngoại ngữ

Sau khóa học, bạn có thể:
  1. Có lượng từ vựng tốt về các chủ điểm cơ bản trong giao tiếp.
  2. Hiểu và phản xạ trong các tình huống giao tiếp thông dụng như khi đi du lịch, du học hoặc sinh sống tại Pháp.
  3. Diễn đạt ý muốn, nhu cầu, quan điểm của bản thân
  4. Trao đổi về sự việc, kinh nghiệm trong quá khứ, kể chuyện
  5. Diễn đạt được dự định, ước mơ, mục tiêu trong tương lai
  6. Bình luận về các sự việc xảy ra xung quanh

 
 

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122