1
Hỗ trợ qua Facebook

Khóa học Tiếng Nga A1

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG NGA A1.

Giáo trình Дорога в Россию (Đường đến nước Nga)

Tài liệu dành cho trình độ bắt đầu, nâng cao, rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, giúp học viên làm quen và sử dụng tiếng Nga trong các tình huống giao tiếp đơn giản hàng ngày
STT NỘI DUNG BÀI HỌC  
1 Làm quen với bảng chữ cái: Phụ âm, phân tích âm tiết, trọng âm, ngữ điệu…  
2 Khái niệm phụ âm cứng và mềm, nhịp điệu của từ phức, tập hợp từ, cấu trúc câu, câu thức mệnh lệnh…  
3 Cách chỉ vị trí  
4 Mô tả thành phố, nơi ở
5 Sử dụng câu sở hữu, cách hỏi tên tuổi, nghề nghiệp  
6 Giới thiệu gia đình  
7 Chia động từ, cách đặt câu hỏi nghi vấn  
8 Vô thanh hóa- ngữ thanh hóa  
9 Số đếm: 1-20, 30, 40, 50  
10 Ngữ điệu 2 với какой  
11 Tính từ kết hợp với danh từ về giống và số  
12 Đại từ chỉ định, câu phức với liên từ  
13 Cấu trúc Самый với tính từ và danh từ  
14 Từ vựng về thức ăn  
15 Số đếm từ 1—100, ngữ điệu 5  
16 Cách sử dụng trạng từ, danh từ cách 6 chỉ nơi chốn, địa điểm  
17 Giới từ chỉ các ngày trong tuần  
18 Động từ ở thì quá khứ, trạng từ chỉ thời gian  
19 Động từ chuyển động  
20 Cách chỉ phương hướng, cách 6: biểu thị phương tiện chuyển động  
21 Các ý nghĩa của thể động từ, cách sử dụng động từ hoàn thành, chưa hoàn thành thể ở thời quá khứ  
22 Động từ хотеть+инф, мочь+инф, пойму-поехать  
23 Cách 3 với giới từ К Кому?  
24 Câu hỏi Когда? Сколько времени?  
25 Danh từ, đại từ nhân xưng cách 2 chỉ : chủ sở hữu, phủ định, địa điểm xuất phát  
26 Cách 2 với số ( từ 2-4), động từ chuyển động Пойми-поехать ở thì quá khứ  
27 So sánh, cách diễn đạt thời gian  
28 Động từ ở thì tương lai  
29 Danh từ, đại từ cách 3 chỉ người tiếp nhận hành động  
30 Cách nói tuổi  
31 Cấu trúc Кому нравиться что / что делать Кому надо / нужно что делать  
32 Cách sử dụng động từ diễn đạt hành động xảy ra một lần và hành động xảy ra kế tiếp nhau  
33 Câu phức với liên từ  
34 Danh từ cách 5 với giới từ  
35 Danh từ, đại từ cách 6 chỉ tính chất của đối tượng hành động lời nói với giới từ  
 
Sau khóa học, bạn có thể:
  1. Thành thạo cách phát âm của tiếng Nga từ âm tiết, trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu
  2. Thuộc và sử dụng tốt lượng từ vựng cơ bản về các con số, màu sắc, ngoại hình, tính cách
  3. Biết được sự cấu tạo của tính từ, cách chia động từ theo các thì, các danh từ đặc biệt
  4. Có thể hỏi vị trí, tuổi, mô tả hành động trong quá khứ.

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122