1
Hỗ trợ qua Facebook

KHÓA HỌC TIẾNG NGA A2

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG NGA A2.

Giáo trình  Дорога в Россию  (Đường đến nước Nga)
Tài liệu dành cho trình độ A2 rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
STT Nội Dung
1 Nói về ước mơ
2 Nói về thời sinh viên
3 Mô tả nơi sống
4 Giới từ chỉ địa điểm, thời gian, đối tượng của lời nói
5 Đại từ với giới từ, câu phức với giới từ
6 Bài đọc: Thành phố bên bờ Volga
7 Bài đọc: Đường phố sạch đẹp
8 Bài đọc: Trang web của tôi
9 Bài đọc: Đợi tôi với
10 Mô tả mình và các thành viên trong gia đình
11 Kể về thói quen hàng ngày
12 Câu trực tiếp, gián tiếp
13 Kể lại một sự kiện trong quá khứ
14 Danh từ cách 4 với đại từ và tính từ số ít, đại từ ở cách 4
15 Động từ chuyển động
16 Bài đọc: Điều tôi yêu, cháu trai của Yuri Gagarin
17 Danh từ cách 2 với đại từ và tính từ (sở hữu cách, phủ định, địa điểm, đặc điểm, thời gian, số lượng)
18 Đại từ cách 2, câu với từ cách 2
19 Cách diễn đạt mong muốn, mục tiêu và các hành động cần thiết
20 Tặng quà, khách du lịch ở Nga
21 Bạn bè cũ của tôi
22 Danh từ cách 3 với đại từ và tính từ (đích đến, cảm giác, tình cảm, phương hướng, phương chuyển động)
23 Câu trực tiếp, gián tiếp (tiếp theo)
24 Câu phức với cách 3
25 Sở thích và thú vui, các địa điểm vui chơi giải trí
26 Mơ ước thủa nhỏ
27 So sánh nhất
28 Cách diễn đạt ước mơ, mong muốn, nguyện vọng, sở thích
29 Hội thoại trên tàu lửa
30 Danh từ cách 5 với đại từ và tính từ (nghề nghiệp, sở thích, mô tả người, mô tả nơi chốn, thời gian)
31 Câu trực tiếp, câu gián tiếp (tiếp theo), câu phức với cách 5
32 Lịch sử nước Nga, những di tích ở Mat-xco-va
33 Hội họa Nga
34 Tàu điện ngầm Mat-xco-va
35 Thành phố St. Petesburg
36 Câu “nếu… thì…”
37 Biến cách của danh từ với đại từ và tính từ ở số nhiều
38 Câu phức: mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề phụ điều kiện (nếu), mệnh đề nhượng bộ (mặc dù….)
39 Thời báo Mat-xco-va
40 Quảng trường đỏ
41 Lịch sử thánh đường Chúa Cứu Thế
42 Hội thoại: Trong thành phố
   
Sau khóa học, bạn có thể:
  1. Nói về các kế hoạch và dự định trong tương lại, cách diễn đạt ước mơ, mong muốn, nguyện vọng
  2. Hiểu sâu hơn về các dạng phức tạp của danh từ, tính từ, động từ
  3. Biết về lịch sử nước Nga và các địa danh nổi tiếng
  4. Biết cách sử dụng các câu nói thông dụng khi ở trên tàu, các tình huống ở trong thành phố
  5. Nói về kỉ niệm với một người về người bạn cũ
  6. Biết thêm một số cấu trúc ngữ pháp khác như câu so sánh, câu trực tiếp, câu gián tiếp, câu điều kiện

 

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122