1
Hỗ trợ qua Facebook

Thông tin khóa học tiếng Nhật

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT TẠI NGOẠI NGỮ VIET – EDU
* Giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 đến 5 học viên.
* Giảm Học phí+Tặng giáo trình khi đăng ký trước ngày khai giảng. 
* Giảm học phí khi đăng ký chương trình tiếp theo tại Trung tâm.
STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ ĐỐI TƯỢNG HỌC GIÁO TRÌNH
1 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1 02 tháng 1.500.000 Dành cho học viên học từ đầu Minano Nihongo Quyển I
Chữ cái→Bài 7
2 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 2 02 tháng 1.800.000 Học viên đã học qua SC1 Minano Nihongo Quyển I
Bài 8→Bài 16
3 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3 02 tháng 3.180.000 Học viên đã học qua SC2 Minano Nihongo Quyển I
Bài 17→Bài 25
4 TIẾNG NHẬT CẤP TỐC 03 tháng 4.980.000 Dành cho HV có nhiều thời gian, tham gia các ca học liên tục. Sơ cấp 1 → sơ cấp 3
5 TIẾNG NHẬT N5 03 tháng 4.980.000 Dành cho HV có nhu cầu đi
Du Học Nhật Bản
Minano Nihongo Quyển I
(Chữ cái bài 25)
6 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 1 02 tháng 3.400.000 Học viên đã học qua trình độ
Sơ cấp 1,2,3
Minano Nihongo Quyển II
 (bài 25→35)
7 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 2 02 tháng 3.800.000 Học viên đã học qua trình độ Trung cấp 1                     Minano Nihongo Quyển II
 (bài 36→50)
8 TIẾNG NHẬT N4 03 tháng 7.200.000 giảm còn
5.500.000
Học viên đã học qua trình độ
Sơ cấp 1,2,3
Minano Nihongo Quyển II
(Bài 25 đến Bài 50)
9 LUYỆN THI N5 20 giờ 1.500.000 Học viên có nhu cầu ôn thi N5 Luyện đề: 3 Kỹ năng NGHE-ĐỌC-VIẾT
10 LUYỆN THI N4 36 giờ 2.500.000 Học viên có nhu cầu ôn thi N4 Luyện đề: 3 Kỹ năng NGHE-ĐỌC-VIẾT
11 LUYỆN THI N3 36 giờ 3.000.000 Học viên có nhu cầu ôn thi N3 Luyện đề: 3 Kỹ năng NGHE-ĐỌC-VIẾT
           
Ca sáng:  8h00 - 10h00 / Ca chiều:  14h00 - 16h00 / Ca tối:  18h00 - 20h00  

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122