1
Hỗ trợ qua Facebook

Bồi dưỡng nghiệp vụ mầm non

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC 
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/8/2014 Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.
- Quyết định số 382/QĐ/BGD-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT về Ban hành các Chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục.
- Chỉ thị 40/CT – TW ngày 15/6/ 2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.
- Thông tư số 14/2009/TT-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/5/ 2009 về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.
- Quyết định số 149/2006/QĐ -TTG ngày 23/6 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án: “ Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 -2015”.
- Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 ban hành Điều lệ trường mầm non.
NGHIỆP VỤ MẦM NON
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
- Cán bộ quản lý, giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non).
- Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố.
- Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường  Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.
- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.
III. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
Chương trình tập trung bồi dưỡng một số kiến thức về các vấn đề trọng tâm của công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non:
- Công tác quản lý chuyên môn, quản lý hành chính, quản lý chăm sóc trong giáo dục mầm non;
- Tìm hiểu một số vấn đề về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non và công tác xã hội hóa ở cơ sở giáo dục mầm non.
Chương trình nhằm giúp học viên có một số kĩ năng:                   
- Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của giáo viên, nhân viên và các cấp quản lý trong giáo dục mầm non;
- Nghiên cứu một số vấn đề về tâm lý học quản lý theo hướng đổi mới;
- Thiết kế và sử dụng một số biểu  mẫu trong công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non;
- Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non;
- Vận dụng một số bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục mầm non
CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
STT Tên chuyên đề   Số tín chỉ             Số tiết
Lý thuyết    Thực hành  
  1.  
Tâm lý học quản lý 3 15 30
  1.  
Quản lý chăm sóc trẻ mầm non 3 15 30
  1.  
Quản lý chuyên môn ở trường mầm non 3 15 30
  1.  
Quản lý hành chính ở trường mầm non 3 15 30
  1.  
Đánh giá chất lượng giáo dục mầm non 3 15 30
  1.  
Tham quan một số mô hình trường MN 3 0 45
  1.  
Xã hội hóa giáo dục mầm non 2 15 15
  1.  
Tiểu luận kết thúc khóa học 4 15 45
  1.  
Tổng số 24 105 255
b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian: 360 tiết.
- Phân bổ thời gian:
+ Lý thuyết: 105 tiết
+ Thảo luận, thực hành: 255 tiết

IV. HỌC PHÍ & THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Ngày khai giảng:  Mở lớp hàng tháng (liên hệ để biết lịch chính xác)
- Ca học:  Thứ 7-CN (Sáng: 8h30 – 11h30/ Chiều: 14h00 – 17h00) 
- Thời gian học:  02 tháng/khoá học
- Học phí:  2.500.000/hv (bao gồm:  Học phí, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ)

V. HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM

1. Phiếu đăng ký học theo mẫu
2. Bằng tốt nghiệp cao nhất (phô tô công chứng)
3. Giấy khai sinh hoặc chứng minh thư (phô tô công chứng) 
4. 2 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh phía sau ảnh.

VI. CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học, học viên thi và đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm Non do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc. 

►ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC:
Công ty CP Giáo dục Việt Nam
Địa chỉ: A3-P2 Tập thể Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
(Cổng sau Trường Đại học Ngoại Ngữ, Ngõ 215 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội)
Điện thoại/Zalo: 0976 75 9122

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122