1
Hỗ trợ qua Facebook

NỘI QUY TẠI TRUNG TÂM

Trang chủ  >> Tin tức >> NỘI QUY TẠI TRUNG TÂM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                   --------o0o--------
 
NỘI QUY HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC GD NEWLIFE (VIET-EDU)
 
 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng áp dụng:
    Nội quy này áp dụng đối với Giáo viên, Học viên của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học GD Newlife (Viet-Edu)
2. Thời gian áp dụng:
    Kể từ ngày …….tháng…….năm 2019, các nội quy trước đây trái với nội quy này đều không có hiệu lực.
II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
1. Thời gian và kế hoạch đào tạo:
    – Trung tâm tổ chức đào tạo theo khóa học vào sáng, chiều, tối các ngày trong tuần.
    – Thời gian hoàn thành khóa học: tùy theo đăng ký lớp học.
2. Đánh giá kết quả giảng dạy và học tập:
    Kết quả giảng dạy và học tập được đánh giá sau từng khóa học qua các tiêu chí sau:
 * Đối với giáo viên:
   – Thực hiện giờ giấc lên lớp;
   – Phương pháp, tính hiệu quả trong giảng dạy;
   – Đảm bảo sĩ số học viên đến cuối khóa.
 * Đối với học viên:
   – Kết quả kiểm tra định kì (giữa khóa và cuối khóa)
   – Kết quả kiểm tra thường xuyên (nếu có)
– Đi học đều và tích cực làm bài được giao
III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN
1. Quyền lợi của giáo viên:
   – Được Trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ (cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết trong suốt quá trình giảng dạy);
   – Được Trung tâm chi trả lương hàng tháng theo mức quy định từng khóa, từng lớp;
   – Được hưởng các chế độ thưởng lễ tết theo quy định.
2. Trách nhiệm của giáo viên:
   – Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học. Soạn bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ. Quản lý học viên trong các hoạt động do Trung tâm tổ chức. Tham gia các hoạt động của Trung tâm tổ chức;
   – Thực hiện các quyết định của Giám đốc. Chịu sự kiểm tra của Giám đốc và các cấp quản lý giáo dục theo quy định. Thực hiện nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này;
   – Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp 
   – Không sử dụng điện thoại và tiếp người ngoài khi lên lớp;
   – Trang phục gọn gàng, lịch sự;
   – Chịu trách nhiệm về nội dung và tiến độ theo đúng thời khóa biểu;
   – Nghỉ phải xin phép hoặc đề xuất giáo viên dạy thay với BGĐ Trung tâm;
   – Thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng công việc đã ký kết;
   – Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm.
IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN
1. Quyền của học viên:
    – Được hưởng các chương trình ưu đãi (học phí, mua giáo trình) của Trung tâm;
    – Được tham gia chương trình ngoại khóa do Trung tâm tổ chức;
    – Được khen thưởng về thành tích học tập vào cuối mỗi khóa học.
2. Nghĩa vụ của học viên:
    – Đóng học phí đúng hạn quy định;
    – Đi học đầy đủ, đúng giờ theo quy định (không nghỉ quá 05 buổi học/khóa);
    – Trang phục gọn gàng, lịch sự;
    – Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ giữa khóa, cuối khóa và kiểm tra thường xuyên;
    – Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm.
3. Chế độ ưu đãi đối với học viên:
   – Nhóm đăng ký học được giảm 20% mức học phí.
   – Đăng ký học trực tiếp tại Văn phòng được giảm 10% mức học phí.
   – Học viên đi học đều hoặc vắng không quá 10% trên tổng số tiết (có xác nhận của giáo viên giảng dạy)
V. KHEN THƯỞNG
1. Đối với giáo viên
 Khen thưởng đối với giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy trong mỗi khóa học tại Trung tâm.
2. Đối với học viên
Khen thưởng đối với học viên Trung tâm dự thi chứng chỉ Ngoại Ngữ đạt điểm cao.
 
 
 
 
                                                                                                Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019
 
                                                                                                                Người đứng đầu Trung tâm
                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 

CÁC TIN TỨC KHÁC
Quyền lợi học viên tại Trung tâm

Quyền lợi học viên tại Trung tâm

Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học GD Newlife (Viet-Edu) chân thành cảm ơn Quý học viên khi tham gia học tại Trung tâm.
Quyền lợi học viên khi đăng ký học tại Trung tâm được áp dụng như sau:  

Giảm 10% học phí khi đăng ký học Online (Đăng ký trên Web/Page/Vchat/Email, Điện thoại).
Giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 đến 5 học viên.
Giảm học phí khi đăng ký chương trình học tiếp theo tại Trung tâm.
NGHỈ DỊCH COVID 19

NGHỈ DỊCH COVID 19

???THÔNG TIN NGHỈ DỊCH COVID 19 CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM - THÁNG 5/2021
???Do tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp. Do đó tất cả các lớp học tại Trung tâm tạm thời nghỉ trong thời gian này. Lớp nào có nhu cầu học online sẽ chuyển sang hình thức học online để không bị chậm tiến độ của lớp. 
???Trung tâm vẫn thường xuyên tuyển sinh các khóa học online. Học viên có nhu cầu đăng ký học online vẫn có thể tham gia học bình thường. 
NỘI QUY TẠI TRUNG TÂM

NỘI QUY TẠI TRUNG TÂM

Đối tượng áp dụng:
Nội quy này áp dụng đối với Giáo viên, Học viên của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học GD Newlife (Viet-Edu)
* Đối với giáo viên:

 – Thực hiện giờ giấc lên lớp;
– Phương pháp, tính hiệu quả trong giảng dạy;
– Đảm bảo sĩ số học viên đến cuối khóa.
 * Đối với học viên:
– Kết quả kiểm tra định kì (giữa khóa và cuối khóa)
– Kết quả kiểm tra thường xuyên (nếu có)
– Đi học đều và tích cực làm bài được giao.

Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ trên toàn quốc | Khoá học nấu ăn, chế biến món ăn ngon | Chứng chỉ lái máy cẩu | Cao đẳng công nghệ ô tô tại hải phòng | Khoá học lái xe nâng | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Khoá học xoa bóp bấm huyệt

Hotline 0976759122