1
Hỗ trợ qua Facebook
Đào tạo, cấp chứng chỉ điều hành tour du lịch quốc tế và nội địa

Đào tạo, cấp chứng chỉ điều hành tour du lịch quốc tế và nội địa

Khóa học nghiệp vụ bán và điều hành tour du lịch quốc tế & nội địa được tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định, nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về công việc kinh doanh - sale tour, điều hành tour - cung ứng dịch vụ, thiết kế Tour - tư vấn và hỗ trợ khách hàng, marketing... Ngoài ra, đây là một trong những điều kiện cần và đủ để xin giấy phép thành lập công ty du lịch, kinh doanh lữ hành - du lịch nội địa & quốc tế theo quy định.