1
Hỗ trợ qua Facebook

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT

Kỳ thi tiếng Nhật JLPT (Japanese- Language Proficiency Test) là kỳ thi được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Nhật dành cho học viên tiếng Nhật. Kỳ thi JLPT được tổ chức 2 lần/năm vào chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. 

1. Lịch thi JLPT 2018

Đợt thi Ngày thi Hạn nộp hồ sơ
Đợt 1 01/07/2018 Cuối tháng 3 năm 2018
Đợt 2 02/12/2018 Cuối tháng 8 năm 2018

Lưu ý: Ngày thi và hạn nộp hồ sơ có thể bị điều chỉnh. 

2. Các môn thi và thời gian thi JLPT

Kỳ thi JLPT gồm có 3 phần thi

  • Kiến thức ngôn ngữ: Chữ, từ vựng, ngữ pháp
  • Đọc hiểu
  • Nghe hiểu

3. Điểm số các phần thi và cách tính điểm của kỳ thi JLPT

Cấp độ Phần thi Điểm thành phần

Điểm sàn

N1 Kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, nghe hiểu 0 ~ 60

 

0 ~ 60

0 ~ 60

Trên 19 điểm

 

Trên 19 điểm

Trên 19 điểm

Tổng điểm 0 ~ 180 Điểm đậu: trên 100 điểm

 

(tối đa: 180)

N2 Kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, nghe hiểu 0 ~ 60

 

0 ~ 60

0 ~ 60

Trên 19 điểm

 

Trên 19 điểm

Trên 19 điểm

Tổng điểm 0 ~ 180 Điểm đậu: trên 90 điểm

 

 (tối đa:180)

N3 Kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, nghe hiểu 0 ~ 60

 

0 ~ 60

0 ~ 60

Trên 19 điểm

 

Trên 19 điểm

Trên 19 điểm

Tổng điểm 0 ~ 180 Điểm đậu: trên 95 điểm

 

(tối đa:180)

N4 Kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, nghe hiểu 0 ~ 120

 

0 ~ 60

Trên 38 điểm

 

Trên 19 điểm

Tổng điểm 0 ~ 180 Điểm đậu: trên 90 điểm

 

(tối đa: 180)

N5 Kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, nghe hiểu 0 ~ 120

 

0 ~ 60

Trên 38 điểm

 

Trên 19 điểm

Tổng điểm 0 ~ 180 Điểm đậu : trên 80 điểm

 

(tối đa: 180)

Lưu ý: Cách tính điểm đậu JLPT là:

  • Tổng điểm thi bạn đạt được phải lớn hơn hoặc bằng mức điểm đậu
  • Điểm thành phần phải lớn hơn mức điểm sàn

Để có thể đủ điều kiện du học Nhật Bản, trong hồ sơ của các bạn học sinh cần phải có chứng chỉ tiếng Nhật như JLPT, J-Test, NAT TEST, TOP J. Chính vì vậy, các bạn cần ôn luyện và thi thật tốt.

4. Thời gian đăng ký tham dự kỳ thi JLPT 2018

Đối với kỳ tháng 7: Thời gian đăng ký dự thi vào tháng 3 - tháng 4.

Kỳ thi tháng 12: Thời gian đăng ký dự thi vào tháng 8 – tháng 9.

5. Các địa điểm tổ chức thi JLPT

Hà Nội: Được tổ chức tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội.

TP.Hồ Chí Minh: Được tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đà Nẵng: Tổ chức tại trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

6. Thời gian nhận kết quả thi JLPT

- Kết quả của kỳ thi tháng 7 sẽ có vào khoảng tháng 09

- Kết quả của kỳ thi tháng 12 sẽ có vào khoảng tháng 03.

 

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122