1
Hỗ trợ qua Facebook

KHÓA HỌC TIẾNG NGA B1

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG NGA B1.
Giáo trình Дорога в Россию (Đường đến nước Nga)
STT NỘI DUNG BÀI HỌC
1 Tiểu sử của một người
2 Gia đình và sở thích của anh ta
3 Câu chủ động và bị động với động từ HCB và CB
4 Dùng động từ với thành tố -СЯ
5 Bài đọc: Những vấn đề trong gia đình
6 Bài đọc: Tiểu sử của  Anton Chekhov
7 Đoạn mở màn Anton Chekhov
8 Câu chủ động với phân từ hiện tại (động từ HCB)
9 Câu chủ động với phân từ quá khứ (động từ HCB và CB0)
10 Bài đọc: Truyền thống gia đình
11 Bài đọc: VA Giljarovsky (một đoạn trong tiểu sử)
12 Hệ thống giáo dục
13 Học tập khoa học
14 Việc làm
15 Câu bị động với phân từ hiện tại (động từ HCB)
16 Câu bị động với phân từ quá khứ (từ động từ CB)
17 Dạng rút gọn của phân từ bị động
18 Bài đọc: hệ thống giáo dục của Nga trong hồi ký của Shukshin
19 Bài đọc: kỳ thi (trích từ tiểu sử của Shukshin)
20 Tính từ: các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ
21 Các dạng rút gọn các tính từ về các mối quan hệ trong câu đơn và câu phức
22 Bài đọc: cuộc thi ngôn ngữ Tatyana’s Day 2005
23 Bài đọc: 259 năm trường Đại học quốc gia Mat-xco-va
24 Cách đọc báo và tạp chí
25 Tour trong thành phố
26 Phương hướng, phương tiện giao thông trong thành phố
27 Động từ chuyển động không có tiền tố
28 Động từ chuyển động có tiền tố (nhóm 1)
29 Bài đọc: Các loại phương tiện giao thông trên thế giới
30 Bài đọc: Mat-xco-va không phải là một thành phố mà là một thế giới
31 Bài đọc: các tình huống trong đời sống
32 Đọc báo và tạp chí
33 Các địa điểm thăm quan trong thành phố
34 Cuộc sống đô thị
35 So sánh các động từ có tiền tố
36 Các động từ chuyển động với tiền tố (nhóm 2)
37 Các động từ chuyển động mô tả mối quan hệ về không gian trong câu đơn và câu phức
38 Bài đọc: Vào nhà hát mà không cần vé
39 Bài đọc: Căn hộ mới gần điện Kremlin
40 Đọc báo và tạp chí
41 Nước Nga (thông tin chung, lịch sử, địa lý)
42 Số đếm
43 Động danh từ
44 Cách diễn đạt mức độ và kích cỡ trong một câu phức tạp
45 Bài đọc: Nước Nga (thông tin chung, chính phut, lịch sử, dân số, ngôn ngữ, thiên nhiên)
46 Bài đọc: Ural
47 Bài đọc: Thiên nhiên kỳ diệu
48 Bài đọc: Một câu chuyện của Anton Chekhov, câu chuyện của Bazhov
49 Truyền thống, ngày nghỉ và văn hóa
50 Cách diễn đạt các mối quan hệ với thời gian trong câu đơn và câu phức
51 Cách diễn đạt các mối quan hệ về điều kiện trong câu đơn và câu phức
52 Truyền thống và lễ kỷ niệm
53 Các tin tức về văn hóa
54 Bài đọc: Ivan Baht
55 Bài đọc: Tháng, Mặt trời và gió
56 Du lịch sức khỏe
57 Cách diễn đạt về mối quan hệ nhân quả, mục đích, nhượng bộ trong câu đơn và câu phức
58 Bài đọc: Ernst Muldashev
59 Bài đọc: Anh hùng Athen
60 Bài đọc: Những đứa trẻ Indigo
61 Bài đọc: Kì nghỉ Giáng Sinh
 
Sau khóa học, bạn có thể:
1. Có lượng từ vựng khá về các chủ đề cơ bản trong giao tiêp
2. Hiểu và phản xạ được các tình huống giao tiếp thông dụng khi đi du lịch, du học tại Nga
3. Diễn đạt được ý muốn nhu cầu bản thân
4. Hiểu về văn hóa, lịch sử, địa lý ,xã hội Nga
5. Có thể bình luận những sự việc xảy ra xung quanh


 

Đăng ký lớp học


Hotline 0976759122