1
Hỗ trợ qua Facebook

Thông tin khóa học tiếng Đức

KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI NGOẠI NGỮ VIET – EDU
* Giảm 10% học phí khi đăng ký học online (Web/Page/FB/Vchat/Email).
* Giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 đến 5 học viên.
* Giảm 500.000 học phí khi đăng ký chương trình NHẬT N4, TOPIK, TIẾNG ĐỨC (Trước ngày khai giảng lớp học)
* Giảm học phí khi đăng ký chương trình tiếp theo tại Viet-Edu.   
STT KHÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
1 Khóa học tiêu chuẩn (Một nửa khóa học cấp tốc) Tuần 3 buổi, 
1 buổi = 2 giờ
A1.1 10 Tuần 3.500.000 Studio D21 trình độ A1
2 A1.2 10 Tuần 3.500.000 Studio D21 trình độ A1
3 A2.1 10 Tuần 3.800.000 Studio D21 trình độ A2
4 A2.2 10 Tuần 3.800.000 Studio D21 trình độ A2
5 B1.1 10 Tuần 4.000.000 Studio D21 trình độ B1
6 B1.2 10 Tuần 4.500.000 Studio D21 trình độ B1
7 B2.1 8 Tuần 4.500.000 Studio D21 trình độ B2
8 B2.2 8 Tuần 5.000.000 Studio D21 trình độ B2
Ghi chú: A1 = A1.1 + A1.2; A2 = A2.1 + A2.2; B1 = B1.1 + B1.2; B2 = B2.1 + B2.2
9 Khóa học cấp tốc
Tuần 5 buổi
1 buổi = 3 giờ
A1 9 Tuần 7.000.000 Studio D21
10 A2 + luyện thi Chứng chỉ A2 10 Tuần 8.500.000 Studio D21 + Luyện bộ đề thi A2
11 B1 + luyện thi Chứng chỉ B1 10 Tuần 9.000.000 Studio D21 + Luyện bộ đề thi B1
12   B2 + luyện thi Chứng chỉ B2 10 Tuần 9.000.000 Studio D21 + Luyện bộ đề thi B2
Ghi chú: - Các khóa học cấp tốc học liên tục từ T2 – T6 (2 tháng xong 1 cấp độ)
      Học viên có thể đạt trình độ B1 sau 6 tháng và B2 sau 8 tháng
13 Lớp học đặc biệt
Tuần 2 buổi
1 buổi = 3 giờ
A1.1 10 Tuần 4.000.000 Studio D21 trình độ A1
14 A1.2 10 Tuần 4.000.000 Studio D21 trình độ A1
15 A2.1 10 Tuần 4.500.000 Studio D21 trình độ A2
16 A2.2 10 Tuần 4.500.000 Studio D21 trình độ A2
17 B1.1 10 Tuần 5.000.000 Studio D21 trình độ B1
18 B1.2 10 Tuần 5.000.000 Studio D21 trình độ B1
19 B2.1 8 Tuần 5.500.000 Studio D21 trình độ B2
20 B2.2 8 Tuần 5.500.000 Studio D21 trình độ B2
Ca sáng:  8h00 - 10h00 / Ca chiều:  14h00 - 16h00 / Ca tối:  18h00 - 20h00  *** Tel:  098 111 6318 - 098 111 6315 - 0985 8686 53

Đăng ký lớp học