Chuyên đào tạo Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ĐỨC K101

 Danh sách học viên lớp tiếng đức K101

Ca học: Chiều từ Thứ 2- thứ 6

Giáo viên chủ nhiệm: Ms Thùy 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ĐỨC K100

 Danh sách học viên lớp tiếng Đức K100

 Ca sáng 2->6. 

 Giáo viên chủ nhiệm: Ms Huyền