1
Hỗ trợ qua Facebook

ĐIỂM KIỂM TRA CÁC LỚP TRUNG-NHẬT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET-EDU 
ĐIỂM KIỂM TRA 
1. LỚP TRUNG A (T9.3) 
- GIÁO VIÊN: MS.DUNG
- NGÀY KIỂM TRA: 8/10
- ĐIỂM ĐẠT HSK1 : 120đ
Nhận xét chung: Lớp học khá, các bạn trong lớp học tương đối đều, các kỹ năng nghe nói đọc viết khá tốt, đủ điều kiện học lên HSK2.

2. LỚP NHẬT CT ( NT7.4) 
GVCN: MS.NHUNG
NGÀY KTRA: 18/10
Nhận xét chung: Lớp học sôi nổi, nắm vững kiến thức, một số bạn như Anh, Nhật, Nam cần ôn luyện nhiều hơn nữa các kỹ năng nói và ngữ pháp. Chúc các em học tập tốt, áp dụng tốt những điều đã học để phục vụ cho công việc của mình. 

2. LỚP TRUNG A ( T8.2) 
GVCN: MR.HÙNG
NGÀY KTRA: 17/10
Nhận xét chung: Lớp học tương đối đồng đều, các bạn đều tích cực tham gia học tập, lớp mình kỹ năng nói cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Chúc các E học lên Quyển 2 đạt kết quả tốt hơn nữa. 

Đăng ký lớp học