Chuyên đào tạo Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ LỚP CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

 Muốn tham gia khóa đào tạo về nghiệp vụ tư vấn du học, học viên là người nước ngoài cần tốt nghiệp từ ĐH ngành ngôn ngữ Tiếng Việt trở lên. Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học và điều kiện để cá nhân được tham gia hoạt động tư vấn du học.

LỚP HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.