Chuyên đào tạo Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao ngoai ngu

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ĐỨC K101

 

DANH SÁCH LỚP TIẾNG ĐỨC K101
1 Đặng Thị Thủy Anh  20/11/1986 Bắc Giang 
2 Trịnh Thị Trang Nhung  20/10/1976 Nghệ An 
3 Nguyễn Hoàng Vinh  12/10/1987 Hưng yên 
4 Trần Thị Thu Thủy  1/2/1988 Quảng Ninh
5 Nguyễn Bùi Hương Lan  2/9/1989 Hải Dương 
6 Đoàn Thu Thủy  16/6/1998 Thái Nguyên
7 Phạm Anh Tuấn  8/10/1996 Hà Nội 
8 Kiến Thị Hương  21/6/1987 Hưng Yên 
9 Trang  22/10/1991 Thái Nguyên
       

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ĐỨC K100

 Danh sách học viên lớp tiếng Đức K100

 Ca sáng 2->6. 

 Giáo viên chủ nhiệm: Ms Huyền